New Books in List 189
Please browse this list or use the search form above to look for keywords or phrases.

2017 ANTIQUES: CHINESE ARTS AUCTION RECORDS 2016.1.1-2016.12.31
2017 Gudong Paimai Nianjian

Asian Art Museum; McGill, Forrest ed:
- THE RAMA EPIC

Baoji Bronze Ware Museum ed:
- ZUISHI CHENGHUANG JULU SHI: LUOYANG TANG SANCAI WENWU JINGCUI
(A Truly Bright and Flourishing Time: Masterpieces of Tang Dynasty Sancai Wares)

Bautze, Joachim:
- UNSEEN SIAM

Beijing Liao Jin Chengtan Museum ed:
- XIJING YINJI: DATONG LIAO JIN WENWU
(Impressions Left of the Western Capital: Liao and Jin Dynasty Artefacts from Datong)

Beijing Yishu Bowuguan ed:
- LONG FEI FENG WU: XUZHOU HANDAI CHU WANGMU CHUTU YUQI
(The Dragon Flies and the Phoenix Dances): Jade Articles from Tombs of Seigniors of Han Dynasty in Xuzhou City

BEIPING MIAOYU DIAOCHA ZILIAO HUIBIAN: NEIYIQU JUAN
(A Survey of the Temples of Beiping: The Inner Area)

Bennett, Anna:
- THE ANCIENT HISTORY OF U THONG

Bourzat, Catherine et al:
- TRIBAL TEXTILES FROM SOUTHWEST CHINA

British Museum; Clark, Tim & Keyes, Roger:
- HOKUSAI

Chen Chuandi:
- GU KAIZHI QUANJI
(The Complete Works of Gu Kaizhi)

Chen Lusheng & Chen Du ed:
- XIN ZHONGGUO NIANHUA XUANCHUANHUA
Chinese New Year Painting and Poster in New China

Datong Northern Dynasties Art Research Institute ed:
- BEICHAO YISHU YANJIUYUAN CANGPIN TULU: SHIDIAO
(Catalogue of the Collections of the Northern Dynasties Art Research Institute: Stone Carvings)

- BEICHAO YISHU YANJIUYUAN CANGPIN TULU: QINGTONGQI TAOCIQI MUZANG BIHUA
(Catalogue of the Collections of the Northern Dynasties Art Research Institute: Bronzes Ceramics and Tomb Murals)

Gong Decai, Wei Yanfei etc:
- CHUTU HUIHUA FANGZHIPIN BAOHU YANJIU
Study on the Conservation of the Unearthed Carbonized Textiles

Gong Xian painter:
- QIAN YAN WAN HE TU
(A Thousand Cliffs and Myriad Valleys)

Gu Hongzhong painter:
- HAN XIZAI YE YAN TU
(The Night Banquet of Han Xizai)

Gu Liang ed:
- MEI GU FANG HUA: MEI LANFANG JIXIAN PIAN JI
(A Compilation of Postcards Showing Mei Lanfang)

Guangdong Provincial Museum ed:
- "16 ZHI 17 SHIJI DE HAISHANG SICHOU ZHI LU" GUOJI XUESHU YANTAOHUI LUNWENJI
Proceedings of the International Symposium on the 16-17th Century Maritime Silk Road

- FUHAO MU YUQI
Jade from the Tomb of Fu Hao

- HUIYA NANZHOU: MINGDAI GUANGDONG WENREN DE YISHU YU SHENGHUO
Cantonese Literati's Life and Art in the Ming Dynasty

- XIANGKAN LIANG BU YAN: MING QING CI HUA YU HUIHUA TUJI
Comparison Between Porcelain Decoration and Chinese Painting in the Ming and Qing Dynasty

Gugong Museum:
- DING YAO CIQI
Ding Ware

- GUAN YAO CIQI
The Guan Kilns

- GUGONG BOWUYUAN CANG YUANDAI CIQI
Porcelains of Yuan Dynasty Collected by the Palace Museum

- JUN YAO CIQI
Jun Ware

Gugong Museum ed:
- DA YIN YU CHAO: GUGONG BOWUYUAN CANGPIN SANNIAN QINGLI HEDUI CHENGGUO ZHAN
Achievement Exhibition of a Three-Year's Sorting and Check of the Palace Museum's Collection

- FANHUA LOU CANG BAO: FOXIANG
Statues in the Sanctuary of Buddhist Essence

- FANHUA LOU CANG BAO: GONGQI
Sacrificial Vessels in the Sanctuary of Buddhist Essence

- GUGONG BOWUYUAN WAIZHAN TUXI: DISHANG DE TIANGONG: GUGONG BOWUYUAN CANG QINGDAI HOUFEI HUANGZI WENWU
Travelling Exhibitions of the Palace Museum: The Palace of Heaven on Earth: Artifacts on Lives of Empresses, Imperial Concubines and Princes in the Qing Dynasty

- GUGONG BOWUYUAN ZAOQI YUAN SHI (1925-1949 NIAN)
(The Early History of the Gugong Museum from 1925-1949)

- QING KANGXI QINGHUA CIQI
The Palace Museum's Collection of Blue and White Porcelains from Kangxi Period of Qing Dynasty

Hall, Dickson:
- CHINESE PAINTINGS IN THE PALACE MUSEUM (4TH-14TH CENTURY)

Hebei Provincial Museum ed:
- KANGKAI BEIGE YAN ZHAO GUSHI
The Story of the States of Yan and Zhao

Hua Linfu et al:
- DEGUO PULUSHI WENHUA YICHAN TUSHUGUAN CANG WANQING ZHILI SHANDONG XIANJI YUTU ZHENGLI YU YANJIU
(Documentation and Research into Late Qing Dynasty Maps of Counties and Areas of Zhili and Shandong Provinces in the Collection of the Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz)

Hungarian National Gallery; Wang Mingming ed:
- TIANRAN ZHI QU: BEIJING HUAYUAN CANG QI BAISHI JINGPIN JI
Fascination of Nature: Paintings by Qi Baishi from the Collection of the Beijing Fine Art Academy

Jian Hao:
- GUDAI HENGQI
Ancient Weighing (and Linear) Apparatus

Jian Jie:
- ZHONGGUO HUNSU
Wedding Customs in China

Kurita Isao:
- DAMEI ZHI FOXIANG: JIANTUOLUO YISHU
(The Great Beauty of Buddhist Images: Gandharan Art)

LAIZHOU BIHUA MU
Laizhou Mural Tomb

Lin Jing:
- BEIJING CHENG BAINIAN YINGXIANG JI
(A Record of One Hundred Years of Photography of the City of Beijing)

Los Angeles County Museum of Art; Singer, Robert:
- POLISHED TO PERFECTION

Ma Liqin ed:
- ZHONGGUO PENJING
Chinese Bonsai

Mao Yi:
- JIAN ZHI
Paper Cutting

Miho Museum & Okayama Orient Museum:
- THE BEAUTIES OF GLASS: THE BINDEISHA COLLECTION

MISE YUEQI: SHANGLINHU HOUSIAO YAOZHI CHUTU TANG WUDAI MISE CIQI
(Mise Wares from the Yue Kiln: Tang and Five Dynasties Mise Wares Excavated from the Remains of the Housi'ao Kiln at Shanglinhu)

Mohetaer Jiapaer:
- ZHONGGUO KEERKEZE ZU CHUANTONG YINSHI
Chinese Kirgiz Traditional Silverware

Museum Funf Kontinente:
- FROM THE LAND OF THE SNOW LION

Museum of the Western Han Tomb of Nanyue ed:
- DA HAN CHU WANG YU NANYUE WANG
Chu Kings and Nanyue King of Han Dynasty

Museum of the Western Han Tomb of Nanyue:
- FAXIAN XINGYAO: XINGYAO TAOCI TEZHAN
The Discovery of Xing Kiln: The Special Exhibition of Ceramics Produced by Xing Kiln

National Palace Museum:
- GUIGUI LINLANG YOUMU REN: YUANCANG QINGDAI MENG HUI ZANG WENWU TEZHAN
Splendid Accessories of Nomadic Peoples: Mongolian, Muslim and Tibetan Artifacts of the Qing Dynasty from the Museum Collection

- SHI YU XIN: MINGDAI YONGLE HUANGDI DE CIQI
Pleasingly Pure and Lustrous: Porcelains from the Yongle Reign (1403-1424) of the Ming Dynasty

- XINGQIE SUIXING: QIANLONG NANXUN XINGLIXIANG ZHONG DE SHUHUA
Travelling with Art: Painting and Calligraphy Accompanying the Qianlong Emperor's Southern Tours

Rong Rong ed:
- ZHONGGUO SHEYING: ERSHI SHIJI YILAI
Chinese Photography Since the Twentieth Century

Rossabi, Morris ed:
- EURASIAN INFLUENCES ON YUAN CHINA

Shan Shiyuan:
- GUGONG YINGZAO
(The Construction of the Forbidden City)

Shaughnessy, Edward:
- IMPRINTS OF KINSHIP

Shen Yi:
- DONGFANG RU GUANG: ZHONGGUO GUDAI CHENGSHI KONGMIAO YANJIU
The Glory of Confucianism: A Study on Confucian Temples in Ancient Chinese Cities

Shenzhen Museum ed:
- YONGYUAN DE BEICHAO: SHENZHEN BOWUGUAN BEICHAO SHIKE YISHU ZHAN
Eternal Northern Dynasties: Stone Sculpture Artworks Exhibition of Northern Dynasties in the Shenzhen Museum

Shenzhen Wangye Museum:
- DA TANG ZHI MEI: YI DAI YI LU BEIHOU DE QIYONG
The Beauty of Tang Dynasty: Treasures of the Ancient Empire

SHENZHEN YANTIAN SANZHOUTIAN QINGDAI ZHI MINGUO SHIQI MUZANGQUN FAJUE BAOGAO
(Report on Excavations at the Qing Dynasty and Republic Period Cemetery at Sanzhou Tian near Yantian, Shenzhen)

Siren, Osvald:
- BEIJING DE CHENGQIANG YU CHENGMEN
The Walls and Gates of Peking

Suzhou Museum ed:
- QIAN YONG XU YUE FUNU JUANZENG WENWU JINGXUAN JI
Selected Cultural Relics Donated by Qian Yong & Xu Yue

- XINYANG, SHENGHUO: TANG SONG ZHUANHUAN SHIQI DE SUZHOU
Faith and Life in Suzhou During the Transition from Tang to Song Dynasty

- YANYUN SIHE: QINGDAI SUZHOU GU SHI DE SHOUCANG
Collections of the Gu Family from Suzhou in the Qing Dynasty

Various:
- RANBIAN HE SHAN JINGQI MENG: QINGZHU ZHONGGUO GONGCHANDANG CHENGLI 95 ZHOU NIAN LIANHUANHUA TEJI
(Dreams of Rivers and Mountains Covered with Banners and Flags: A Special Compilation of Picture Story Books to Commemorate the 95th Anniversary of the Founding of the Communist Party of China)

Wang Mingming ed:
- ZHEN YOU TIANRAN ZHI QU: BEIJING HUAYUAN CANG QI BAISHI JINGPIN JI
Natural Interest Indeed: Selected Works of Qi Baishi from Beijing Fine Art Academy

Wang Xingyi & Duan Yishan ed:
- XINJIANG CHUTU SHEYI WENSHU JIXIAO
(Transcribed, Translated and Annotated Explanations of Medical Documents Excavated in Xinjiang)

Wu Meifeng:
- MINGDAI GONGTING JIAJU SHI
(A History of Furniture in the Ming Dynasty Court)

Wu Zhen painter:
- MO ZHU PU
(An Album of Ink Bamboo Painting)

Xiao Weidong et al:
- LUXIAN SONGDAI MUZANG SHIKE YISHU
Tomb Stone Carving Art of Song Dynasty in Lu County

XIHAN CHANGSHA WANGLING CHUTU QIQI JILU
(A Record of the Lacquers Excavated at the Western Han Royal Tombs at Changsha)

Xiong Wenbin Li Yizhi ed:
- XIZANG GUGE CACA YISHU
Art of Tsha Tsha from Guge, Tibet

Xu Xin:
- DAQING HUANGLING SIJIA XIANGCE
(A Personal Photograph Album of Qing Imperial Tombs)

Ying Chenxiong:
- JIEDU ZHONGGUO JIANYAO
Unscramble Chinese Jianyao

YISHUI JIWANGGU CHUNQIU MU
(Spring and Autumn Period Tombs at Jiwanggu near Yishui)

Zhang Hui:
- MINGSHI JIAJU TU'AN YANJIU
A Study of Ming-Style Furniture Patterns

Zhang Jianwei:
- ZHONGGUO GUDAI JINSHU JIANSHE YANJIU
(Research into Ancient Chinese Metal Architecture)

Zhang Zhuang:
- GONGWANGFU JIANZHU WENHUA YANGE KAO
(Investigations into the Evolution of the Architecture and Culture of the Gongwangfu (Palace of Prince Gong))